Agenda

Invulling groenvlakte
Maandag 23 Mei 2022, 19:00
Hits : 238

Een werkgroepje van buurtbewoners wil al langer dat de grasvlakte aan de elekticiteitspaal en nieuwe straten (Moffel- en Zinkstraat) een goede invulling krijgt. Deze is liefst zo groen mogelijk én een plaats waar we elkaar kunnen ontmoeten in de wijk!

Vanuit Gemeente Pelt zal er in een eerste fase een mooie bloemenweide gezaaidworden. De grond wordt twee keer gefreesd. Wanneer het niet meer vriest, start het zaaien van een Brandenburger megeling. Dit zal je in de loop van mei zien gebeuren. In een latere fase (najaar) wordt er verder invulling gegeven aan deze vlakte. 

Hier hebben we JOU voor nodig, buurtbewoner van Overpelt-Fabriek! Daarom
nodigt de werkgroep jou graag uit op een brainstorm moment over wat deze
groenvlakte moet inhouden.

We verzamelen de ideeën op een kaart
We bundelen de voorstellen met uitleg
We gaan in gesprek met Gemeente Pelt en de werkplaatsen om te kijken wat er mogelijk is
We verdelen de verantwoordelijkheid over dit project: wat kunnen buurtbewoners doen?
Waarvoor hebben we de technische dienst van Pelt nodig?

Locatie lokaal aan de oude school (lokaal FABuleus), Loodstraat 5